Home Agenda Links Zoek Verkleinen Vergroten

Kerst-kaarsen
Profielen > Diaconie - Dienst aan Kerk en Samenleving >

Migranten Werkgroep Houten

De Migrantenwerkgroep (MWG) van de RK Kerk in Houten is voortgekomen uit het landelijk platform Migrantenweek. Zij is opgericht in 2005.

De MWG wil aandacht vragen voor de culturele verscheidenheid binnen de RK Kerk met name in de geloofsgemeenschap Houten. De MWG beschouwt deze verschillen als een verrijking. De parochianen in Houten komen niet alleen uit Houten, maar ook uit alle delen van het land en alle hoeken van de wereld. Ieder brengt zijn/haar eigen culturele en religieuze gewoonten en tradities mee.
Ons motto is: Geen eenheid zonder verscheidenheid.

- Daarnaast wil de MWG aandacht vragen voor de soms allesbehalve gemakkelijke
  positie van migranten in de Nederlandse samenleving.
- De MWG wil integratie bevorderen, met respect voor en waardering van
  ieders eigenheid.
- De MWG wil uitdrukking geven aan haar verbondenheid met de landen van herkomst
  van de parochianen door het steunen van kleinschalige projecten.

Deze doelstellingen uiten zich in de jaarlijkse migrantenviering en het vervolgprogramma na de viering. Voorbeelden van de activiteiten van MWG zijn:
- Moskeebezoek in Utrecht, samen met een groep parochianen.
- Paaskaartenactie voor gevangenen.
- Kerstkaartenactie voor straatkinderen in Brazilië. 
- De MWG heeft haar medewerking verleent aan de Nieuwjaarsbijeenkomst
  voor nieuwe Nederlanders in Houten.
- De MWG neemt regelmatig deel aan activiteiten van de sectie Diakonie van de RK Kerk
  Houten.

Contactpersoon: mevr. A. Hartman-Deuling aem.hartman@gmail.com

 

houten.pj23.nl | 2017-01-14


Migrantenbrief Migrantenbrief 15-1-2017.pdf
Vorige Home Naar Boven