Home Agenda Links Zoek Verkleinen Vergroten

Ouderendag 5 juni 2015
Ouderendag 3 juni 2016
Ouderendag 2 juni 2017
Profielen > Diaconie - Dienst aan Kerk en Samenleving >

Zieken en ouderen

De werkgroep schenkt � voor zover het in haar vermogen ligt- aandacht aan langdurig zieken, gehandicapten en ouderen. De voornaamste taak is het bezoekwerk door het jaar heen, waaronder ook verjaardagen. De aandacht gaat uit naar parochianen thuis, maar ook in zieken- of verzorgingshuizen.
De vrijwilligers willen door deze aandacht de doelgroep het gevoel geven dat zij "er zeker bij horen".

Kerntaak van de werkgroep is aandacht schenken aan langdurig zieken en ouderen in onze gemeenschap die minder gangbaar zijn.

Voornaamste taak daarbij is het bezoekwerk door het jaar heen. Jarigen worden gelukgewenst met een bloemetje. Met Pasen en Kerstmis ontvangen de leden van onze doelgroep een attentie vergezeld van een pastorale brief.

Onze aandacht gaat ook uit naar de parochianen die zijn opgenomen in een Houtens verzorgings- of verpleeghuis. Ook parochianen in het ziekenhuis krijgen zo mogelijk aandacht.

Iedere 1e vrijdag van de maand om 10.00 uur is er een woord- en communieviering in de dagkapel. Na de dienst is er een gezellig samenzijn met koffie en thee. Voor hen die niet op eigen gelegenheid kunnen komen wordt getracht voor vervoer te zorgen. Bij speciale gelegenheden wordt een feestelijk tintje aan de bijeenkomst gegeven.

De werkgroep is voortgekomen uit het voormalige ziekenapostolaat (opgericht op 23 oktober 1949).

De werkgroep bestaat uit dames en heren. Pastor Lilian Weijman is aan de werkgroep toegevoegd omdat zij Diaconie in haar portefeuille heeft.

Op iedere 1e maandag van de maand komt de werkgroep vanaf 19.45 uur bijeen in een vergaderruimte van de pastorie.

Door natuurlijk verloop heeft ook onze werkgroep dringend versterking nodig!

Daarom roept ze de parochianen op om deel te nemen aan het werk van de werkgroep. Immers met onze activiteiten proberen we de parochianen van onze doelgroep het gevoel te geven dat ook zij zeker bij onze kerkgemeenschap horen.

Voor informatie en of aanmelding:
klik hier voor het contactformulier 
of
- Frans Geurts, via secretariaat Houten: 030-6371284 

Wilt u de werkgroep financieel ondersteunen dan is uw gift welkom op:
NL19RABO032.98.68.098 t.n.v. Werkgroep voor zieken en ouderen

Onderaan de pagina kunt u de flyer downloaden.

 

houten.pj23.nl | 2021-02-16


flyer flyer ouderen 2016.pdf
Vorige Home Naar Boven