Home Agenda Links Zoek Verkleinen Vergroten

Profielen > Diaconie - Dienst aan Kerk en Samenleving >

Vastenaktie

Vasten
Genezen van overdaad en de onstilbare honger naar steeds meer. Durven stoppen met genoegzaam navelstaren en dol denken in termen van koopkracht. Maar vasten is niet alleen leren leven met minder. Het is ook leren genieten van meer. Meer vrijheid. Meer spiritualiteit. Hoe vrij voelt het niet als we ons wat losser kunnen maken uit onze drang naar bezit, uit onze drukke agenda, uit dwingende gewoontes. En hoe bevrijdend is het voor anderen als ze zich, mede met onze steun, kunnen ontworstelen aan honger, onderdrukking en onrecht! Grenzen stellen aan je eigen genoeg en ervaren wat de kracht is van delen.

Voor Vastenaktie is vasten een weg om te kiezen voor echte groei. Niet in termen van welvaart, maar in termen van solidariteit. Immers, niet gelijk kiezen voor jezelf, biedt ruimte voor de ander. Bijvoorbeeld voor mensen voor wie vasten geen keuze is maar een noodzaak. De wereld groeit als we delen. Dat is de zingeving van het vasten. En het is de kernwaarde van Vastenaktie.

De Vastenaktiegroep Houten zorgt elk jaar weer voor een boeiend project op de scholen inclusief gastspreker en leskist, maaltijd naar traditie van het land dat ondersteund wordt door parochianen, inzamelacties en publiciteit naar de Houtense gemeenschap. 

Contactpersoon: dhr. J.van Impelen  j.v.impelen@kpnmail.nl

houten.pj23.nl | 2018-08-29

Vorige Home Naar Boven