Home Agenda Links Zoek Verkleinen Vergroten

Profielen > Catechese, vorming en verkondiging >

Geloven Nu

Geloven Nu de naam zegt het al. Hoe doe je dat, NU geloven? Hoe gaat dat in de praktijk? Voor welke vragen kom je te staan? In een Geloven Nu groep kun je daar samen met anderen over praten en nadenken.

Het project Geloven Nu is ontstaan in Deventer. Inmiddels wordt er op veel plaatsen mee gewerkt door groepen van mensen,  die het belangrijk vinden om met elkaar ruimte in hun leven te reserveren, om stil te kunnen staan bij de echte betekenis van het leven. In het dagelijks leven laat je dat soort zaken vaak te gemakkelijk liggen omdat er zo enorm veel andere dingen zijn die je aandacht vragen. En toch... Op sommige momenten weet je, voel je, dat het leven een diepere zin heeft. Dan ontstaat de behoefte om op zoek te gaan hoe je in het leven van alledag ook die diepere betekenis tot zijn recht kunt laten komen.
Geloven Nu wil je helpen bij deze zoektocht. In deze groepen wordt met elkaar gepraat over geloofs- en levensvragen. In elke bijeenkomst staat een verhaal uit de bijbel centraal en gaan we op zoek naar de betekenis van dat verhaal voor ons eigen leven.

In onze parochie hebben we al zes jaar ervaring met Geloven Nu. Avonden die door de deelnemers en de begeleiders als inspirerend worden ervaren.  Als ook u/jij, jong of al wat ouder, er naar verlangt je geloof te verdiepen en vermoedt dat de Bijbel je persoonlijk iets te zeggen heeft, dan ben je van harte welkom bij Geloven Nu. Het is niet nodig specifieke Bijbelkennis te bezitten.
Opgave bij:
roswithavandervoort@gmail.com

houten.pj23.nl | 2021-03-03

Vorige Home Naar Boven