Home Agenda Links Zoek Verkleinen Vergroten

Profielen > Catechese, vorming en verkondiging >

Projectgroep Weg van Geloven

Deze projectgroep heeft als doel om voor volwassen parochianen een gevarieerd en rijk aanbod te geven op het gebied van geloofsverdieping en catechese. Er wordt projectmatig gewerkt en men houdt niet van lange vergaderingen. De leden van de projectgroep zijn zowel actief bezig met het geven van catechese als met het organiseren van lezingen en andersoortige bijeenkomsten.

We onderscheiden vijf doelgroepen:
- de vrijwilligers en de 'zogenaamd' harde kern van de parochie
- parochianen die voorbereid worden op een sacrament
- de grote groep rond de harde kern van de parochie
- catechumenen
- de rand- en buitenkerkelijken

Weg van Geloven
Onze naam heeft meerdere betekenislagen. Een bewuste keuze want levens- en bijbelse verhalen kennen ook meerdere betekenislagen. Op die levensweg willen we samen op pad gaan en vertrouwen op de inhoud die ieder in zijn rugzak heeft.

Ieder mens heeft eigen vragen, eigen ervaringen en een eigen levensweg. Als projectgroep willen we een kruispunt zijn waarop die wegen bij elkaar komen. Op die manier ga je een leerproces aan. Een proces waarbij je jezelf niet buiten spel zet, maar bevraagd wordt op keuzes en ingenomen stellingen. De mate en de diepte van leerproces verschilt per doelgroep. Centraal staat dat het leerproces ten dienste staat van 'geestelijke groei'. We proberen het geloofsleven te versterken door de bronnen van het eigen geloofsleven, de Schrift en de Traditie met elkaar in verbinding te brengen. Dat maakt van ons een vrij en kritisch christen.

PROGRAMMA

Bezinningsavonden
Traditiegetrouw zijn er in de Advent en de 40-dagentijd bezinningsavonden. De avonden bieden de mogelijkheden om te luisteren, of om in gesprek te gaan. Zo ieder wil. Doel is om bewust toe te leven naar de grote feesten van Kerstmis en Pasen.

Catechumenaat
Klik hier voor meer informatie.

Geloven nu
In Geloven Nu-groepen wordt met elkaar gepraat over geloofs- en levensvragen, met evangelievragen als uitgangspunt. Om mee te doen is het niet nodig bijbelkennis te bezitten of lid van een kerk te zijn. De groepen bieden gelegenheid om in een kleine kring naar elkaar te luisteren en elkaar iets te vertellen over belevingen, vragen en verwachtingen in verband met het geloof en de zin van het leven. De gesprekken beginnen eenvoudig en leiden vanzelf tot diepergaande en persoonlijke uitwisselingen.
De een wil zijn geloof verdiepen; de ander wenst na een periode van religieuze onverschilligheid zijn geloof op te rakelen. Een derde voelt zich als gelovig persoon maatschappelijk alleen staan en ziet in Geloven Nu een kans om dit isolement te doorbreken.
Er lopen binnen onze geloofsgemeenschap inmiddels meerdere groepen. Mocht u belangstelling hebben, neemt u dan contact op via wegvangeloven@gmail.com 
Zie ook Geloven Nu

Kloosterweekend
Klik hier voor meer informatie.

Leden:
Pierre Ooteman

De projectgroep is te bereiken via emailadres: wegvangeloven@gmail.com

houten.pj23.nl | 2014-02-19

Vorige Home Naar Boven