Home Agenda Links Zoek Verkleinen Vergroten

Rooster
Palmpasen 2012
Profielen > Liturgie >

Kinderwoorddiensten

In de kerk op zondag
Op zondag om 11.00 uur begint in de kerk de viering. Nadat de voorganger alle mensen welkom heeft gezegd spreekt hij of zij een gebed uit. Na het gebed worden alle kinderen van vier tot 12 jaar gevraagd naar voor te komen. Een van de kinderen mag het lantaarntje dragen waarin een kaarsje brandt, dat de voorganger net heeft aangestoken aan de grote Paaskaars. Dan lopen alle kinderen met de begeleider mee naar een zaaltje in de pastorie. Meestal zitten we in de Acaciazaal.
Het kaarsje wordt na binnenkomst op tafel gezet op een kleedje. De kleur van het kleedje is de zelfde als de kleur die de voorganger in de kerk draagt. Als we allemaal zitten, wordt iedereen begroet. We vragen wie er is vandaag: dan noem je om de beurt je naam en samen heten we je welkom. Daarna bidden we samen het Onze Vader. Na het gebed leest een van de begeleiders het verhaal voor. Daar praten we dan samen even over. Je kunt uitleg vragen over wat je moeilijk vond, en we bedenken samen wat dit hele oude verhaal uit de tijd van Jezus jou nu hier in Houten kan leren. Wat kun je met zo’n verhaal? Wat wil God, of Jezus, jou ermee leren? Als we dat zo’n beetje begrijpen gaan we een knutsel maken of kleuren. Soms doen we een spel en een enkele keer zingen we een lied. Als we een poosje hiermee bezig zijn, lezen we samen het gebed dat een van de grotere kinderen (die al kunnen lezen) in de kerk mag voorlezen aan alle mensen. Degene die dat doet, leest het gebedje daarna nog een keer voor. Soms lezen een paar kinderen het gebed samen voor.
Meestal is het dan al weer tijd is om naar de kerk terug te gaan.
De koster komt ons halen als het zover is. Een van de kinderen draagt het lantaarntje terug naar de kerk. Als je terug bent in de kerk lopen alle kinderen naar de voorganger. Die vraagt dan wat je gehoord en geleerd hebt. En je mag je werkje laten zien natuurlijk. Tot slot wordt nog het gebedje voorgelezen. Daarna ga je terug naar je plekje in de kerk. Vaak kun je dan nog mee de vrede wensen en het Onze Vader bidden. En ter communie gaan, als je al je eerste heilige communie hebt gedaan.

En in de vakantie dan?
Tja, soms zijn alle begeleiders wel eens met vakantie en is er geen kinderwoorddienst. Maar meestal zijn jullie er dan ook niet, want dan heb je zelf ook vakantie. Klik op de link van ons rooster om te zien of er kinderwoorddienst is of niet.

Contactpersonen:
Mariska de Ligt - mariska@freddeligtcleaning.nl


 


 

houten.pj23.nl | 2014-01-02

Vorige Home Naar Boven