Home Agenda Links Zoek Verkleinen Vergroten

Jubilarissen 2017
Profielen > Liturgie > Koren >

St. Caeciliakoor

Van traditie tot eigenwijs eigentijds

Klik hier voor de introductiefilm

Klik hier voor een fotoverslag van de jubileumviering in de St. Jan in Den Bosch en het dagje uit op 13 september 2015.

Het St. Caeciliakoor is het oudste koor, het koor is zelfs even oud als de parochie en verwierf zijn statutaire status in 1845. Van meet af aan was het een gemengd koor, wat nogal bijzonder was binnen de Nederlandse Katholieke Kerk.

Zingen is een feest en koorzang neemt in de muziek een centrale plaats in, zowel in herdersliederen, opera en oratoria als in godsdienstige plechtigheden. Sommige liederen zijn bedoeld om door een persoon gezongen te worden. Andere liederen nodigen uit om mee te zingen. Hoofdzaak daarbij is dat er een overeenstemming is in geest en gevoel. Het samen zingen in een groep werkt aanstekelijk.

Vanaf het begin van de geschiedenis hebben de verschillende godsdiensten zang gebruikt om het gemeenschapsgevoel bij de mensen te versterken. In de tijd van Christus had de tempel in Jeruzalem een koor. De katholieke kerk erfde zo een traditie van koorzang voor de eredienst. In de zesde eeuw begon Paus Gregorius de Grote de Gregoriaanse zang eenstemmig te organiseren, zodat in de katholieke kerk eenheid ontstond in de liturgische gezangen. Naarmate er nieuwe melodieën bijkwamen, ontstond de behoefte om de gezangen duidelijk te kunnen noteren.

In de achttiende eeuw ontstond de meerstemmigheid van liederen. Toen werd een notatiesysteem onmisbaar. Ons systeem voor muzieknotatie hebben we dus grotendeels aan koorzang te danken. Zingen is gezond. Zangoefeningen zijn plezierig en ze bevorderen de gezondheid van de mens. Geen enkel instrument maakt mooiere muziek dan de menselijke stem. Een moraliserend Frans spreekwoord luidt: "Een mond die een lied ten gehore brengt, kan niet tegelijk voor andere zaken worden gebruikt". Mensen hebben sinds tijden gezongen. Zingen roept gevoelens op, brengt mensen dichter bij elkaar en het helpt om gevoelens te uiten. Koorzang komt voort uit tradities en ervaringen van de volken die het maken. Het zal zich verder ontwikkelen en altijd blijven bestaan!

St. Caecilia
St. Caecilia behoort tot de meest vereerde martelaressen van de Rooms Katholieke kerk. Haar naam staat ook vermeld in de latijnse canon van de H. Mis. Caecilia stamde uit een beroemd Romeins geslacht. Ze werd, samen met haar verloofde Valerius en diens broer, onthoofd. Het verhaal zegt dat ze de slag van het zwaard enkele dagen overleefde. Paus Paschalis vond haar graf in de crypte van de catacomben aan de Via Appia te Rome en liet haar (wat restte) overbrengen.
Pas op het einde van de Middeleeuwen werd Caecilia patrones van de kerkmuziek. Waarschijnlijk ten gevolge van een misverstand. De woorden "Cantantibus organis", gevonden in haar officie, werden verkeerd uitgelegd. Daardoor wordt St. Caecilia dikwijls afgebeeld met een klein orgeltje. Haar feestdag, 22 november, was in de Middeleeuwen een verplichte kerkelijke feestdag. Deze dag werd aanleiding tot het vieren van muziekfeesten. Thans vieren wij trouw in het weekend bij 22 november ons Caeciliafeest.

Oorsprong
Over het functioneren van het koor is in de eerste 50 jaar weinig of niets bekend. Van een echt koor, met als roepnaam en patroonheilige St. Caecilia, is sprake sinds de reglementen van 1845. De goedkeuring en de ondertekening hiervan door pastoor W. Robert vonden plaats op de zondag van de H. Drievuldigheid in datzelfde jaar. Men zou dit dus als geboortedatum van het huidige St. Caeciliakoor kunnen aannemen. Opvallend was dat het koor uit zangers en zangeressen samengesteld was. Een aanvulling op het reglement vond plaats in 1855.

Het heden
Het gemengd koor St. Caecilia stelt zich ten dienste van de parochiegemeenschap bij de viering van de liturgie op zon- en feestdagen en bij bijzondere vieringen. Repertoire : eenstemmig en meerstemmig Nederlandstalige muziek, meerstemmig Latijn en Gregoriaans Schola. De Schola streeft naar het opluisteren van 6 eucharistievieringen per jaar. De Schola is samengesteld uit belangstellende mannelijke (koor)leden. De huidige dirigent is Arnoud Heerings. De repetities zijn op iedere donderdagavond; de Schola van 18.45  tot 19.30 uur in de parochiezaal aan de Loerikseweg 12, en het St. Caeciliakoor van 19.45 tot 22.00 uur in de aula van de H. Familieschool (tegenover de kerk).

De koorleden
Het St. Caeciliakoor is een enthousiaste groep mensen, die al jarenlang met veel plezier samen muziek maken. Iedere donderdagavond wordt er gerepeteerd, terwijl in gemiddeld 3 weekends in de maand de zang wordt verzorgd tijdens de weekendvieringen. De goede sfeer en gezelligheid binnen het koor wordt door de leden als zeer bijzonder ervaren. Daartoe dragen ook de verschillende kooractiviteiten bij zoals de uitgaansdag en het feest rond St. Caecilia, de patroonheilige van de kerkmuziek.

De dirigent
Dirigent Pieter Koning werd geboren in 1965 in Westfriesland als zoon van een tulpenkweker. Na een opleiding aan de tuinbouwschool koos hij in 1987 voor een muziekstudie aan het conservatorium in Alkmaar. In 1994 studeerde hij daar af met als hoofdvakken: piano en koordirectie. Pieter heeft tijdens en na zijn conservatoriumstudie ervaring opgedaan met koren in uiteenlopende muziekstijlen. Onder meer dirigeerde hij een selectie van het Westfries Mannenkoor als koorproject voor zijn eindexamen. In juli 2000 trad hij op als assistent-dirigent tijdens het festival "Europa cantat" in Nevers(F). Op dit moment is hij dirigent van het Utrechts kamerkoor Quintijn en is hij als dirigent verbonden aan de RK kerk in Houten. Hier leidt hij het Houtens Kinderkoor, de koren Cantilene en Omnia en het St. Caeciliakoor. Pieter Koning is de vaste pianobegeleider van de sopraan Merel Ritz.

170 jarig jubileum
Zondag 31 mei is de oprichtingszondag en dus is het jubileum op die dag in 2015 gestart met een feestelijke eucharistieviering. Op 13 september 2015 is het jubileum ook nog gevierd met een eucharistieviering in de St. Jan in Den Bosch en met aansluitend een boottocht en diner voor alle koorleden.   

Lidmaatschap
Ieder, die zich voelt aangesproken, nodigen wij van harte uit om op een van de repetitieavonden nader kennis te komen maken. Wij staan garant voor een goede opvang en begeleiding. Indien u vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met een van de onderstaande personen:

Dirigent
Pieter Koning, te bereiken via het e-mailadres: afdelingmuziek@pj23.nl

Bestuur
E-mailadres: caeciliahouten@gmail.comhouten.pj23.nl | 2017-06-18Vorige Home Naar Boven