Home Agenda Links Zoek Verkleinen Vergroten

Over ons > Pastoraal team >

Pastoor Fred Hogenelst

Klik hier voor een kennismakingsfilmpje.

Pastoor / profiel Liturgie
Loerikseweg 12
3991 AD Houten
T (030) 637 12 84
E-mail: pastoor.hogenelst@2parochies.nl


Pastoor Hogenelst hecht eraan dat parochianen hem rechtstreeks kunnen benaderen.
U kunt de pastoor bellen met vragen etc. op 06-23380310 op:
Woensdag van 13.00 - 14.00 uur
Donderdag van 18.00 -19.00 uur
U krijgt dan de pastoor rechtstreeks aan de lijn.


Beste parochianen en lezers,
Per 1 juli 2015 ben ik door de aartsbisschop benoemd tot pastoor van de Heilige Suitbertusparochie en de Paus Johannes XXIII parochie en ga ik wonen in Culemborg. Zo volg ik, zowel qua benoeming als qua woning, mijn voorganger pastoor Gerben Zweers op. Het is best een spannende uitdaging, zo"n nieuwe benoeming want ik was/ben al zo"n 15 jaar werkzaam in de Gelderse Achterhoek. Eerst in zes parochies en vanaf 2006 kwamen er nog eens zes parochies bij. Deze parochies zijn steeds meer gaan samenwerken en per 1 januari 2010 zijn de twaalf parochies gefuseerd tot een grote parochie, De Heilige Twaalf Apostelen.
Maar nu: wie is pastoor Hogenelst?
Ik ben geboren en getogen in Dieren, aan de linkerkant van de IJssel tussen Arnhem en Zutphen, als oudste zoon in een "goed katholiek"gezin. Ik groeide als het ware het kerkelijk leven in, het ging heel natuurlijk: ik was misdienaar, acoliet, koster, organist, bestuurslid en had goede gesprekken met onder meer de pastoors Grondhuis en Berendschot. De kerk en het geloof waren steeds een substantieel onderdeel van ons gezin en van mijn leven. Na het eindexamen VWO heb ik nog als instructeur gewerkt in de autorijschool van mijn ouders. In 1983 ben ik begonnen aan de priesteropleiding aan het Arienskonvikt in Utrecht en werd student van de Katholieke Theologische Universiteit (KTU). Na mijn afstuderen in 1994 was mijn eerste aanstelling in Heeten, Nieuw Heeten en Holten. In die tijd, op 29
april 1995, ben ik tot priester gewijd. In oktober 2000 verhuisde ik naar Lochem en in 2007 verhuisde ik naar Keijenborg, waar ik nu al 8 jaar met veel plezier woon. Ik ben er ook ere-voorzitter van het Schuttersgilde St. Jan en daar ben ik ook best een beetje trots op.
Ik vind het nog steeds mooi en waardevol om met mensen samen liturgie te vieren en zo het geloof te beleven. Maar ook de gesprekken ter voorbereiding van de sacramenten, met (jonge) ouders en met stellen die willen trouwen: het blijft me boeien om met mensen hun levensverhaal te delen en te onderzoeken hoe God daar een rol in speelt en om te zien hoe God met mensen onderweg kan zijn. Zo ga ik ook graag met groepen parochianen op bedevaart naar Lourdes en Kevelaer, Rome of Israël en ik was er bij de WJD in: Keulen, Sydney en Madrid. Samen met mensen onderweg zijn, is bijzonder: reisgenoot zijn van en voor elkaar... En minstens zo belangrijk als de reis zelf, vind ik het reisgezelschap. Samen Onderweg, is een veel gehoord thema in mijn huidige parochie, maar als ik erover nadenk, is het is ook wel een soort levensmotto van mij geworden.
Ik vind het mooi en een uitdaging om samen te werken met de vele vrijwilligers, individueel of in groepswerk: samen het goede werk doen in de naam van Christus. Ik zoek Hem en ik vind Hem ook in mijn regelmatig gebed. En ik hoop ook hier in de parochies De Heilige Suitbertus en Paus Johannes de XXIII met de besturen, het pastoraal team en velen van u en jullie te werken aan verdere opbouw van de geloofsgemeenschap en blijvende verdieping van ons bijzondere en waardevolle geloof, ook en misschien wel juist in de hedendaagse tijd. Want zowel de Kerk als de Maatschappij bevindt zich in tijden van verandering en van overgang en van keuzes maken. Maar dat zal u ook wel duidelijk zijn.
Samen onderweg zijn met elkaar en met de Heer. Daar wil ik mij van harte voor inzetten. Ik vraag daarvoor graag uw aller steun en gebed. Tot spoedig iets en met een hartelijke groet,
Fred Hogenelst
Pastoor

houten.pj23.nl | 2021-02-16Vorige Home Naar Boven