Home Agenda Links Zoek Verkleinen Vergroten

Koninklijke onderscheiding
Profielen > Liturgie >

Liturgisch beraad

Liturgie, beleef het samen

In de Katholieke Kerk bestaat een rijke liturgie met voorgeschreven gebeden, ceremoniën en rituelen. In de vele vieringen neemt deze liturgie een prominente plaats in.

Liturgie is in elke parochiegemeenschap het belangrijkste samenbindende element.

De kerk kent verschillende soorten vieringen en diensten. De meest oorspronkelijke vorm is de Eucharistieviering of Heilige Mis, waarin een priester voorgaat. Deze viering vindt haar oorsprong in het Laatste Avondmaal van Jezus. Daarnaast kennen we de Woord- en communievieringen en de Gezinsvieringen die in opzet en inhoud vrijer zijn.

Het Liturgisch Beraad buigt zich over de vernieuwing van vormen van samen vieren. Verder houdt dit overlegorgaan van pastor en vrijwilligers zich bezig met de planning van de vieringen, wisselt ervaringen uit, evalueert en stimuleert nieuwe initiatieven.

De gezinsvieringen worden voorbereid en mede uitgevoerd door de uit ouders bestaande werkgroep Gezinsvieringen en richten zich op de kinderen. Zij hebben zelf ook een belangrijk aandeel in deze samenkomsten. Meedoen leidt ertoe dat ze zich betrokken voelen en zichzelf kunnen herkennen in Gods woord. Op de zondagen is er vaak tijdens de viering een kinderwoorddienst voor de jonge kinderen en tijdens sommige vieringen is er voor de peuters crèche.

De vieringen bij huwelijken, jubilea en uitvaarten hebben hun eigen plaats in de kerk. Samen met de familie wordt de liturgie samengesteld, de lezingen uitgekozen en de muziek bepaald, wat deze vieringen een heel persoonlijk karakter geeft. Bijzonder zijn ook de oecumenische diensten, die samen met Christenen uit andere kerken worden georganiseerd. Er zijn elk jaar oecumenische diensten in de week voor de eenheid van de kerken, op 5 mei en in de vredesweek.

Op de hoogtepunten van het kerkelijk jaar, t.w. Kerstmis, Pasen en Pinksteren zijn er altijd meerdere feestelijke vieringen waaruit een keuze gemaakt kan worden. Al enige jaren trekt de viering bij het ochtendgloren in de paasnacht op het kerkhof om 6 uur ’s morgens grote belangstelling. Dit is dan tevens de afsluiting van de wake in de pastorie met allerlei workshops. 

houten.pj23.nl | 2013-07-31

Vorige Home Naar Boven