Home Agenda Links Zoek Verkleinen Vergroten

Levensmomenten >

Avondwake

Als iemand is overleden bestaat de mogelijkheid in onze geloofsgemeenschap om in een avondwake deze overledene waardig te gedenken.

Deze avondwake wordt gehouden op de avond voor de dag dat de uitvaart plaats vindt.

Om 19.00 uur begint de wake. Deze wordt verzorgd door leden van de avondwakegroep. Deze vrijwilligers bereiden samen met de nabestaanden een viering voor in een persoonlijk contact.

Contactpersoon voor deze avondwake is:

Mw. M.E.G. de Wit - van Raaij   megdewit@kpnmail.nl

Voor de avondwake-liturgie zie de download onder aan de pagina.

Toelichting van het pastoraal team op het houden van de avondwake:

Wanneer we iemand verliezen die ons dierbaar is, lijkt het soms alsof de tijd even stil staat. Familie en vrienden komen bij elkaar. Samen probeer je op een waardige manier afscheid te nemen van degene die je is ontvallen. Samen bereid je de uitvaart voor. Misschien is dat een viering in de kerk of een plechtigheid in het crematorium. Er zijn veel keuzes te maken en er zijn vele manieren waarop je afscheid kunt nemen.

Aanvullend op de uitvaartplechtigheid kun je er voor kiezen de avond van tevoren een avondwake te houden. Dat is een korte afscheidsdienst, meestal in de kerk. Het is een ander soort gelegenheid dan de uitvaartplechtigheid. Het is een samenkomst die in het teken staat van waken, waken bij de overledene als voorbereiding op de uitvaart, op het afscheid. Er wordt dan gebeden voor de overledene en voor de familie die achterblijft. Ook wordt er gezongen en wordt stilgestaan bij het leven van de overledene.
De aanwezigheid van veel vrienden en bekenden kan de nabestaanden mentaal voorbereiden op de uitvaart. Na de avondwake is er soms ook gelegenheid tot condoleren.

Vaak vinden mensen het prettig een avondwake te houden. Het biedt mensen die overdag moeten werken toch de kans afscheid te nemen en hun steun te betuigen. Ook is het fijn om als familie de avond van tevoren nog bij elkaar te zijn om te waken en te bidden bij je dierbare. Binnen onze parochie hebben we betrokken en bekwame vrijwilligers die deze diensten met veel liefde leiden, in overleg met de familie.
Het is echter niet de bedoeling dat het houden van een avondwake gevoeld wordt als een verplichting. Het is een mogelijkheid die moet passen bij de manier van afscheid nemen die u als familie voor ogen had. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen geen avondwake te houden.

houten.pj23.nl | 2018-06-12


Avondwake Avondwake Houten 2018.doc
Vorige Home Naar Boven