Home Agenda Links Zoek Verkleinen Vergroten

Levensmomenten >

Ziekenzalving / -zegen

De Ziekenzalving is een van de zeven Sacramenten welke de Rooms-Katholieke kerk telt. Was het vroeger de gewoonte om dit Sacrament bijna alleen toe te dienen op het moment, dat iemand dreigde te sterven, tegenwoordig denkt men daar anders over. Sinds het 2e Vaticaans Concilie (1962-1965) wordt er naar toe gewerkt om dit Sacrament te vieren bij (ernstig) zieken en bij ouderen. De kracht en bemoediging welke van dit Sacrament uitgaan, kunnen ten volle worden beleefd, indien dit niet wordt uitgesteld tot het laatste moment. Het komt ook veelvuldig voor, dat tijdens vieringen in parochiekerk, verpleeg- en verzorgingshuizen, de Ziekenzalving gezamenlijk kan worden ontvangen. Zowel voor de betrokkenen als voor hun familie zijn dit genadevolle gebeurtenissen.
Indien er geen priester aanwezig is, dienen pastoraal werkers de ziekenzegen toe. Dit is geen sacrament, maar een biddend samenzijn rond de zieke.

Voor meer informatie over (gezamenlijke) ziekenzalving, kunt u contact opnemen met het secretariaat.

 

Toelichting van het pastoraal team op het Sacrament van de Zieken:

Het is heel goed om als familie in geloof samen te komen rond het ziekbed van een dierbare, van wie het levenseinde nadert, of waarbij de ziekte zo bedreigend is, dat er misschien geen genezing meer mogelijk is. Er kan dan met elkaar gebeden worden, gelezen uit de H. Schrift.
In zo’n situatie kan het Sacrament van de  Zieken een hele belangrijke plaats innemen zoals in de Brief van Jakobus gezegd wordt: “Is iemand van u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem zalven met olie in naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten” (Jak 5,14-15). De zieke blijft ook in zijn ziekte overeind. Iedereen die zich ernstig ziek of verzwakt voelt, kan dit sacrament ontvangen.
Toch hebben veel mensen nog altijd de idee dat  het Sacrament van de Zieken het 'laatste sacrament' is en stellen het ontvangen ervan daarom zo lang mogelijk uit: tot het laatste moment, als het stervensuur heel dichtbij is. Ze zien het dan meer als ‘het laatste Oliesel', als het Sacrament van  degenen die in het uiterste levensgevaar verkeren. Op zo’n ogenblik wordt het ook toegediend, maar het Sacrament van de  zieken wil een mens juist  helpen, troosten en sterken tijdens die periode van ziekte.  
Daarom is het zo belangrijk om het niet uit te stellen tot het allerlaatste moment, en tijdig, liefst zo vroeg mogelijk een dag te kiezen die - in samenspraak met de priester en de familie - goed is. Want als je te lang wacht, wordt het risico groter dat op het gevraagde moment helaas de priester net niet bereikbaar is of beschikbaar. Door op tijd actie te ondernemen kan het sacrament bovendien in alle rust beleefd worden, bij bewustzijn en geeft het de zieke en zijn/haar familie troost en kracht waarvoor het bedoeld is.  

 

 

 houten.pj23.nl | 2012-09-19

Vorige Home Naar Boven