Home Agenda Links Zoek Verkleinen Vergroten

Levensmomenten >

Biecht

Het sacrament van Boete en Verzoening wil een mogelijkheid bieden tot geloofsgroei en levensvernieuwing.
In een persoonlijk gesprek mogen we ons leven overzien in het licht van Gods barmhartige liefde en zijn vergeving ontvangen voor onze fouten en tekorten.

Naast de boetevieringen in onze kerk bieden de pastores aan ieder die dat wenst ook graag gelegenheid om, in een persoonlijk gesprek, stil te staan bij mogelijke fouten en tekorten, en ons leven te overzien in het licht van Gods barmhartigheid.
Een biechtgesprek kan bevrijdend werken en groei in ons gelovig leven bevorderen.

Het is een Sacrament van levensvernieuwing dat past in de Advent waar wij de roep van Johannes de Doper horen: ‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!’
(Mat. 3, 2-NBV).

U kunt altijd met één van de priesters van ons team een persoonlijke afspraak maken voor een biechtgesprek.

houten.pj23.nl | 2010-10-12

Vorige Home Naar Boven