Home Agenda Links Zoek Verkleinen Vergroten

Mariakapel
Maarschalkerweerd-orgel
Middendorp-orgel
Kerkhof
Altaar
Tv opname UitveRKKoren
Over ons >

Kerkgebouw en interieur

Aan haar uiterlijk valt het niet af te lezen dat onze kerk 125 jaar oud is. Toch was het in 1884, op 4 juni, dat aannemer J.A. van Straten uit Utrecht met de bouw van de Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming begon. Hij had het karwei voor ƒ 70.404,54 aangenomen en had er ruim een jaar voor uitgetrokken.

De inwijding
Op 8 oktober 1885 wijdde Mgr. Petris Mathias Snickers onze kerk in, volgens de vaste riten. Twaalf wijding- of apostelkruisen kregen toen hun plaats. De groei van de parochie en de bouwvallige staat van de oude kerk noodzaakten tot deze nieuwbouw.

Alfred Tepe als architect
Voor het ontwerp van de nieuwe kerk werd de architect Alfred Tepe uit Utrecht aangetrokken. Hij hield zich alleen met het exterieur bezig. De inwendige verfraaiing liet hij maar liever aan een ander over. Daarvoor werd o.a. de kerkschilder G.B.F. Jansen uit Zevenaar gecontracteerd. Hij bracht de polychroom versieringen aan naar een ontwerp van F.W. Mengelberg (Utrecht).

Het atelier van Mengelberg tekende verder voor drie altaartomben, de opbouw van het Maria- en het Jozefaltaar, de preekstoel, de kruiswegstaties en enkele beelden die nog steeds in de kerk aanwezig zijn.

De oorspronkelijke communiebank en doopvont zijn in 1912 vervangen door fraaie exemplaren uit het atelier van de Utrechtse edelsmid J.H. Brom. De originele ramen waren van groen matglas-in-lood.

Het schilderwerk van Jansen heeft ruim 70 jaar dienst gedaan. Maar in 1958 was het toch echt gebeurd met de gepolychromeerde muren en met vaste hand werden ze overgescïilderd. En zeven jaar later, in 1965, werd het interieur onder handen genomen volgens de wensen en voorschriften van die tijd. Een nieuw altaar verscheen en de communiebank en het preekgestoelte verdwenen. Ook nadien is er nogal wat veranderd en verbouwd, en niet elke verandering beschouwen we nu als een verbetering.

Van de ooit zo rijk geornamenteerde inrichting bleef maar heel weinig over. Slechts hier en daar prikt ze door alle vernieuwingen heen en geeft ze een glimp van wat eens was.

In 2004 werd de Mariakapel ingericht, de jongste verbouwing en een aanwinst voor de kerk. De kapel is opgesierd met de icoon die in 1938 door de 'Broederschap van Maria van Altijddurende Bijstand' in de kerk werd geplaatst. Jarenlang hing deze icoon in een ontluisterend donkere hoek achter in de kerk, ontgoocheld en wachtend op betere tijden. Die zijn inderdaad gekomen.
De bouw van de kapel bood ons de gelegenheid om de icoon weer de plaats te geven die haar toekomt. Ze is nu het pronkstuk van de Mariakapel. De kaarsjes die er dagelijks bij branden laten zien hoezeer dat gewaardeerd wordt.

houten.pj23.nl | 2010-10-08

Vorige Home Naar Boven