Home Agenda Links Zoek Verkleinen Vergroten

Parochie Paus Johannes XXIII >

Parochievaandel

Sinds het begin van de vorige eeuw is het de gewoonte een vaandel mee te dragen tijdens processies of optochten. Het gaf de processie een kleurig aanzien en liet duidelijk zien tot welke parochie of vereniging de volgers behoorden. Het lopen van processies zien we nog maar zelden en naarmate de veranderingen in de katholieke kerk sneller gingen, is het gebruik van een vaandel een beetje op de achtergrond geraakt.

Al enige tijd speelde bij het bestuur de gedachte aan een parochievaandel. De H. Paus Johannes XXIII is een grote parochie. Het verenigt acht lokale gemeenschappen en dat willen we met dit vaandel uitdragen. Een vaandel geeft uiting aan saamhorigheid. Het laat zien tot welke parochie je behoort. Het laatste zetje tot het laten maken van het vaandel is eigenlijk gegeven door het pastoraal team. Zij dragen bij bijzondere gelegenheden de beeltenis van de H. Suitbertus of H. Paus Johannes XXIII op hun stola. Het was toen al snel duidelijk wat het logo op het vaandel moest worden.

Ons parochievaandel is gemaakt in Rome. Wouter de Paepe heeft in Rome de vinger aan de pols gehouden. Hij heeft de honneurs voor de parochie waargenomen en daar zijn we hem zeer erkentelijk voor. Het is fijn om een goed contact in Rome te hebben. Begin oktober is het vaandel aangekomen in Houten. Het was de bedoeling om het vaandel te presenteren aan u tijdens de parochiedag. Helaas is dat niet gelukt. Het vaandel staat nu in het Eucharistisch Centrum in Houten. Bij bijzondere gelegenheden zoals de parochiedag zal ook het vaandel meereizen naar de locatie waar de gebeurtenis plaatsvindt.

houten.pj23.nl | 2020-02-04Vorige Home Naar Boven