Home Agenda Links Zoek Verkleinen Vergroten

Profielen > Diaconie - Dienst aan Kerk en Samenleving > Werkgroep Groene Kerk >

Duurzame verlichting

Na ruim een jaar voorbereiding is er eind oktober gestart met het aanbrengen van de nieuwe duurzame ledverlichting in onze kerk.

Er is een filmopname gemaakt van de vernieuwingswerkzaamheden, alsmede een interview met een tweetal leden van de werkgroep Groene kerk.
Klik hier voor de film en het interview.

Op 1 november zijn de vernieuwingswerkzaamheden grotendeels gereed.

Inmiddels is er door vele parochianen, bedrijfssponsors en het Duurzaamheidsfonds Houten een bedrag van € 22.500,= bijeengebracht. Hartelijk dank aan al deze gevers.

Het streefbedrag van de actie “Geef voor het licht!” bedraagt € 25.000,=, we zijn er dus bijna.

Indien u nog geen bijdrage heeft gedaan, kunt u dit alsnog doen door het storten van een eenmalige gift op bankrekeningnummer NL 10 INGB0000382796 t.n.v. RK Par. Paus Johannes XXIII, onder vermelding van ledverlichting.

Bij voorbaat hartelijk dank.  

Voor meer informatie over de beweegredenen van dit project kunt u de onderstaande flyer downloaden.

Locatieraad geloofsgemeenschap Houten.

houten.pj23.nl | 2018-12-06


Flyer Flyer Ledverlichting.pdf
Vorige Home Naar Boven