Home Agenda Links Zoek Verkleinen Vergroten

Profielen > Financien en beheer >

Restauratie kerktoren

Op 2 februari 2017 is gestart met het plaatsen van de steiger voor de herstelwerkzaamheden aan de toren. Het plaatsen van de steiger nam 3 weken in beslag.

Begin maart is gestart met de herstelwerkzaamheden / restauratie, wat zal duren tot eind juni.

De provincie verstrekt subsidie zodat enkele gewenste aanvullende werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd voor het behoud van onze monumentale kerk.

Hieronder vindt u meer informatie met foto"s en filmpjes over de restauratie.

Klik hier voor het item dat RTV Utrecht uit heeft gezonden over de restauratie.

Stand juli 2017: Restauratie kerktoren (bijna) voltooid.
Op 6 juli jl. heeft de aannemer de door hem uitgevoerde werkzaamheden aan de toren opgeleverd.
Inmiddels is er een aanvang gemaakt met het demonteren van de steiger en het uitvoeren van de  laatste werkzaamheden aan de toren. Op dit moment wordt het kruis en windvaan gerestaureerd en krijgen de nieuwe galmgatborden nog een nabehandeling. Deze nu nog ontbrekende onderdelen worden eind augustus weer aangebracht, waarna de restauratie van de toren van onze kerk geheel is voltooid. Net voor het verwijderen van de steiger heeft Charles Verwimp op de steiger nog een filmpje gemaakt van een aantal gerestaureerde onderdelen, waarbij Hans van Dijk een toelichting geeft. Dit filmpje is te zien op https://youtu.be/evC1qSdrinY 
Sectie financiën

 

Stand juni 2017
De restauratie van de kerktoren is in de eindfase beland.
De glas in loodramen en galmgatborden zijn inmiddels ook vernieuwd.
Op 21 juni jl. is de windvaan met kruis van de kerktoren verwijderd voor herstel.De oplevering van de bouwkundige werkzaamheden aan de buitenzijde heeft plaatsgevonden op 6 juli.
10 juli is gestart met het verwijderen van de steigers.
De restauratie heeft wel wat langer geduurd dan voorzien, maar het is de moeite waard geweest. In de 2e helft van augustus zal als “sluitstuk” de herstelde windvaan met kruis op de toren worden teruggeplaatst.
We kunnen het nieuwe parochiële jaar ingaan met een geheel gerestaureerde toren.
Sectie FinanciënStand Restauratie toren per 5 mei 2017

In maart en april is de aannemer voornamelijk bezig geweest met het uithakken van de oude voegen. Op een aantal plaatsen waren/zijn de nog aanwezige voegen van een hardere samenstelling dan gebruikelijk bij monumenten uit de 19e eeuw. Dit heeft geleid tot een achterstand in planning van enige weken.

Begin april is gestart met het uithakken van stenen met schade en muurgedeelten met scheuren. Gelijktijdig heeft een constructiebureau een nader onderzoek uitgevoerd naar de huidige staat van de torenconstructie en de aanwezige scheurvorming. Uit dit onderzoek is gebleken dat een in 1991 aangebrachte ringverankering van stalen UNP liggers in de klokkenruimte in orde is en er geen grote constructieve gebreken aanwezig zijn. Wel was enig roestend ijzerwerk in het metselwerk aanwezig wat inmiddels is behandeld of verwijderd. De samenstelling van de torenmuren en de aangebrachte verstevigingsconstructie is omschreven in de stand restauratie toren per 1 april 2017. Momenteel is men bezig met reparaties aan het bestaande metselwerk en het aanbrengen (inboeten) van nieuwe stenen.

Nadat er verschillende voegmonsters waren aangebracht, is in overleg met de monumentenwacht en de monumentencommissie van de Gemeente Houten de kleur en het voegtype bepaald. Er is gekozen voor een duurzame voeg in een grijstint. Op 2 mei is gestart met het aanbrengen van het nieuwe voegwerk. De balustrade van de omloopvloer nabij de torenspits is inmiddels grotendeels gereed, op bijgaande foto’s kunt u het prachtige resultaat zien.
Omstreeks half mei wordt de dakbedekking van de omloopvloer bij de balustrade vernieuwd en de glas in loodvensters vervangen. Eind mei worden de nieuwe galmgatborden aangebracht. Dit zijn de schuine luikjes in de openingen van de muren bij de klokkenruimten. Deze galmgatborden worden gemaakt van duurzaam eikenhout (FFC keurmerk) en zonder schilderwerk aangebracht. Gezien de kwaliteit van het eikenhout is dit verantwoord.
In de 2e helft van mei komt T-Mobile op een 3 tal hoekkolommen van de balustrade van de omloopvloer zenders aanbrengen ten behoeve van de verbetering van het mobiele netwerk. Al in 2011 is met T-Mobile hiervoor een overeenkomst gesloten. Gemeente Houten heeft destijds ook een bouwvergunning verleend. Van T-Mobile krijgen we jaarlijks een aanzienlijke vergoeding voor het beschikbaar stellen van de geboden mogelijkheid. Deze vergoeding hebben we hard nodig om te kunnen voorzien in de kosten van het onderhoud en de vaste lasten van onze kerk. T-Mobile gaat ook in de torenspits een zendinstallatie plaatsen, bekabeling naar deze zenders aanleggen en boven de gewelven enkele veiligheidsvoorzieningen aanbrengen. In juni worden bij alle klokken nieuwe klepels aangebracht.

Als alles goed gaat zal omstreeks half juni de restauratie van de toren aan de buitenzijde gereed zijn. Met grote belangstelling wachten we het moment van het verwijderen van de steiger af.
In het najaar worden als laatste onderdeel van de restauratie nieuwe trappen met leuningen in de torenspits aangebracht, dit is een verplichting om onderhoudsmensen veilig te kunnen laten werken.

Sectie Financiën.

houten.pj23.nl | 2017-09-11


Restauratieplan Restauratieplan kerktoren 2017.pdf
Fotobijlage Fotobijlage gebreken kerktoren.pdf
Vorderingen Vorderingen per 1 april 2017.pdf
Vorige Home Naar Boven