Home Agenda Links Zoek Verkleinen Vergroten

Over ons > Pastoraal team >

Ed van de Moosdijk

Pastoraal werker / Diaconie

E-mail e.vandemoosdijk@2parochies.nl

Mijn naam is Ed van de Moosdijk, 55 jaar, getrouwd en woon in Arnhem. Vanaf 1 november 2010 maak ik deel uit van het team van de Suitbertusparochie. Eerst als catecheet, in het gefuseerde team zal ik me meer op de diaconie toeleggen.
Ik ben in 1958 geboren als de oudste van twee broers in een katholiek gezin in Eindhoven. Ik bracht mijn middelbare schooltijd door in België. Als jongen van tien wilde ik geschiedenisleraar worden. Tijdens de studie in Nijmegen groeide mijn belangstelling voor geloof en theologie. Dat ben ik dan ook in deeltijd gaan studeren, eerst in Nijmegen, later in Heerlen. In die tijd werkte ik voor een schoonmaakbedrijf om de studie te kunnen betalen. Ook was ik op vele manieren actief in het verenigingsleven. Mijn stage liep ik in de Nicolaasparochie in Arnhem.

Mijn eerste benoeming was in de Achterhoek, in de omgeving van Groenlo. Die streek lijkt wel op de westelijke Betuwe en de Kromme Rijnstreek. Ik was een soort ‘lekenpastoor’ van Lievelde en diaconale werker voor Lievelde, Groenlo en Beltrum. Daar heb ik het pastorale vak echt geleerd, in de volle breedte, ook met de hulp van betrokken vrijwilligers. Het deed me goed zinvol aanwezig te kunnen zijn in de keukens van de boerderijen toen de varkenspest heerste, het enthousiasme van de kinderen op school mee te maken tijdens de vele projecten, vrijwilligers te trainen zodat ze hun taak beter konden uitvoeren en pastoraal bij mensen aanwezig te zijn op de momenten die er toe doen.
Voor zover mogelijk en zinvol werk ik graag oecumenisch. Zo was ik een van de vaders van het Oecumenisch Platform Kerken en Landbouw Groenlo – Winterswijk. Hierin werkte iedereen samen die beroepshalve op de boerderij kwam. Een stukje daarvan was het in een katholiek gebied ‘invoeren’ van de biddag voor het gewas en dankdag voor de oogst. Bij dat laatste heb ik gezien hoe decoratief boerenkool kan zijn in een ‘bloemversiering’.

Daarna ben ik catecheet in Arnhem Noord geworden. Juist op dat moment werden tien parochies samengesmolten tot één Wijngaardparochie. Dit was voor iedereen een enorme operatie.
Ik was actief rond de doop, Eerste Communie en het Vormsel, de oecumenische kinder- en jongerencatechese en het organiseren en geven van lezingen voor volwassenen. Door de pensionering van twee collega’s heb ik in Arnhem steeds meer diaconale taken gekregen. Daarbij heb ik me vooral ingespannen rond zaken die te maken hebben met (stille) armoede en eenzaamheid.

In de Suitbertusparochie ben ik actief in het basispastoraat en de catechese. Daarin probeer ik dicht bij mensen en hun wereld te zijn. Ik ben onder de indruk van het enthousiasme van de vrijwilligers en hun manier met het geloof om te gaan en dit uit te dragen, ook buiten de parochie. Ik vind het belangrijk dat kerk en geloof een levend deel is van de wereld om ons heen. Die vind je terug in mijn maatschappelijke betrokkenheid. Het opzetten van een permanente inzameling voor de voedselbank is daar een voorbeeld van. Deze maatschappelijke kant mag ik nu verder gaan ontwikkelen. Ik heb er zin in.

Ed van de Moosdijk
Pastorale werker

houten.pj23.nl | 2021-02-16Vorige Home Naar Boven