Home Agenda Links Zoek Verkleinen Vergroten

Profielen > Financien en beheer >

Restauratie hekwerk

Herstel tuinmuur en hekwerk, grenzend aan de Kerksteeg.

 

Aan de westzijde van ons kerkperceel is een monumentaal hekwerk met muurtje aanwezig, welke de terreinafscheiding vormt met de aangrenzende Kerksteeg. Dit hekwerk is in 1996 door de Gemeente Houten geplaatst op de gemeentelijke monumentenlijst. Het hekwerk en het muurtje verkeren in een slechte staat, de onderzijden van de metalen staanders zijn door roest aangetast, tussen de staanders en de hekwerken zit veel roest, de muurafdekking van het muurtje is plaatselijk gescheurd/ afgebroken en de natuurstenen blokken zijn gescheurd.

Om verdere terugval in de kwaliteit van het hekwerk te voorkomen is herstel noodzakelijk.

Voor het herstel van dit hekwerk zijn meerdere offerten aangevraagd en heeft het parochiebestuur op basis hiervan besloten tot uitvoering van het herstel. Dit zal  in het voorjaar gaan plaatsvinden.


De metalen hekwerken worden geheel gedemonteerd, in de werkplaats ontroest en daarna geheel hersteld. Vervolgens krijgen de hekwerken een roestwerende behandeling (stralen, schoperen en een zinkrijke epoxyprymer) en een gespoten afwerklaag.

In deze periode zullen door een hierin gespecialiseerde firma de gescheurde natuurstenen blokken worden gerepareerd c.q. vervangen en zal het metselwerk worden hersteld.

Nadat al deze werkzaamheden zijn uitgevoerd, worden de staanders en hekwerken weer herplaatst.


Er is ook nog een in slechte staat verkerend hekwerk en muurtje aanwezig nabij het mortuarium,

dit hekwerk heeft geen functie meer en zal worden verwijderd door vrijwilligers.


In 2010 is voor het herstel van het hekwerk rijkssubsidie (BRIM regeling) aangevraagd, helaas is dit niet gehonoreerd. Ook Gemeente Houten heeft geen middelen meer beschikbaar voor herstel van gemeentelijke monumenten. De herstelkosten zijn te hoog om ten laste van de exploitatie te brengen en moeten daarom ten laste van de voorziening voor groot onderhoud worden gebracht.

Mocht u een extra bijdrage willen doneren ter dekking van de met het herstel gepaard gaande kosten, dan kunt u die overmaken op
ING-bank 213814 t.n.v. RK Par Paus Johannes XXIII GG Houten onder vermelding van “hekwerk kerksteeg”.

 

Klik hier voor een fotoverslag van de restauratie

Voor uw bijdrage danken we u hartelijk.

Sectie Financiën,

Hans van Dijk/Henny Peek

 

houten.pj23.nl | 2013-04-17Vorige Home Naar Boven