Home Agenda Links Zoek Verkleinen Vergroten

Profielen > Liturgie >

Intenties

Over het opgeven van betaalde intenties voor zaterdagavond

 

Zoals u weet zijn er sinds 1 april 2012 op zaterdagavond geen eucharistievieringen, of woord- en communievieringen meer in Houten. Om toch een inspirerende invulling te kunnen bieden voor de zaterdagavond hebben de locatieraad, de werkgroep gebedsvieringen, en het pastoraal team zich gebogen over alternatieven. Het was de wens dat er aansprekende vieringen zouden komen met een geheel eigen vorm en inhoud.

Het plan is nu dat er op de 1e en 3e zaterdag Woord en Gebedsvieringen aangeboden worden, er op de 2e zaterdag een Meditatieve viering komt, en op de 4e zaterdag aanbidding van het allerheiligst sacrament. Indien er ook een 5de zaterdag in de maand is zal er een Zang- en Zegviering zijn.

De vraag bij de nieuwe gang van zaken op zaterdagavond was: hoe moet het verder met de betaalde intenties? Er zijn een paar redenen naar voren gekomen waarom het onhandig is om betaalde intenties standaard op te nemen voor de zaterdag. Ten eerste bieden niet alle vieringen gelegenheid voor gebedsintenties. En zelfs bij die vieringen waarin er wel mogelijkheden zouden zijn, heeft het toch de voorkeur dat de gebeden ingebracht worden door de aanwezigen in de viering, middels het gebedenboek.

Daarom is er besloten dat betaalde intenties voortaan alleen opgegeven kunnen worden voor zondag.

Echter, mocht bij u een zeer speciale gedenkdag net vallen op de 1e of 3e of 5e zaterdag van de maand, dan kunt u met het secretariaat overleggen of deze intentie zowel op zondag als op zaterdag genoemd kan worden.

 

Pastoraal team

Klik hier voor opgaveformulier intenties Formulier staat dan in linkerkolom

 

houten.pj23.nl | 2013-11-08

Vorige Home Naar Boven