Home Agenda Links Zoek Verkleinen Vergroten

Kinderkoor Zing-Zang
Jongerenkoor YES
Koor Cantilene
St. Caeciliakoor
Koor Omnia
Schola Cantorum
Projectkoor De Vijfde Zaterdag
Kerstconcert 2016
Profielen > Liturgie >

Koren

Een rijk muzikaal geloofsleven

In de katholieke traditie neemt muziek een bijzondere plaats in. 'Zingen is dubbel bidden' is een bekend motto, 'spreken is zilver, zingen is goud' eveneens.

Zingend geloven is een vorm van gezamenlijke geloofsbeleving waaraan we veel waarde hechten. Het gregoriaans is ruim duizend jaar de basis van de katholieke kerkmuziek en stond aan de wieg van de westerse muziekontwikkeling. De bekende Latijnse gezangen voor de Heilige Mis en andere kerkelijke plechtigheden waren een bron van inspiratie voor tal van componisten. Wie kent niet het Ave Verum en het Laudate Dominum van Mozart, het Stabat Mater van Pergolesi, het Salve Regina van Monte-verdi en de Hohe Messe van Bach, om maar enkele voorbeelden te noemen.

Tot veertig jaar geleden was het Latijn de taal van de priesters en de zingende kerk. Na het Tweede Vaticaanse Concilie werd de landstaal de voertaal. De Heilige Mis werd voortaan opgedragen in de eigen taal. Maar de traditionele gezangen bleven en worden nog steeds gezongen. Wel kreeg de Nederlandstalige liturgische muziek daarna vleugels. Aan de psalmen werd meer aandacht besteed en nieuwe liederen nodigden de gelovigen uit tot samenzang. Daar werd in bijna elke parochie gehoor aan gegeven, verhoogde ook de betrokkenheid van de gelovigen. Het zingen in de eigen taal sloot verder goed aan bij de oecumenische gedachte en bood bovendien de mogelijkheid om muziek aan te passen aan, bijvoorbeeld, de vieringen en de leeftijd van de gelovigen.

Er zijn nu gezangen voor jeugdigen, kinderen, ouderen, en volkszang ten behoeve van oude en nieuwe vieringen. In onze parochie leven we met een weldadige muziekrijkdom. De gemeente Houten groeide en in haar kielzog de parochie, waardoor een gevarieerde muzikale ondersteuning van de liturgie mogelijk werd.

Ooit hadden we alleen ons trouwe St. Caeciliakoor, dat overigens nog altijd het grootste deel van de vieringen voor zijn rekening neemt en zowel de Latijnse als Nederlandstalige gezangen zingt. Maar inmiddels beschikken we over nog vijf andere koren, te weten:

Schola Cantorum, gespecialiseerd in het gregoriaans;
Koor Cantilene, Nederlandstalige kerkmuziek;
Koor Omnia, voor huwelijks- en andere plechtigheden;
Jongerenkoor YES en
Kinderkoor ZingZang, die ervoor zorgen dat ook de jeugd actief bij de liturgie betrokken wordt en een moderne kleur kan geven aan haar eigen geloofsbeleving.

Wat een weelde.

Bij stillere missen en de avondwaken voor een overleden parochiaan wordt de zang ondersteund door een cantor of voorzanger.

houten.pj23.nl | 2010-10-08

Vorige Home Naar Boven