Doorverwijzing

Over 10 seconden wordt u doorgeleid naar de parochiesite Paus Johannes XXIII (www.pj23.nl) waar de Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming Houten onder valt. Op www.pj23.nl vindt u alle informatie en meer terug die vroeger door onszelf werd gepubliceerd.