Home Agenda Links Zoek Verkleinen Vergroten

Profielen > Diaconie - Dienst aan Kerk en Samenleving >

PCI locatie Houten en 't Goy

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Caritas is een traditionele activiteit van de kerk, welke zonder publiciteit wordt verricht. Door veranderingen in het economische klimaat komen werkgelegenheid en positie van sociaal zwakkeren in onze samenleving in de knel. Veranderend beleid en regelgeving van onze Overheid op het gebied van werk, inkomen en sociale voorzieningen zorgen ervoor, dat steeds vaker een beroep zal worden gedaan op de charitatieve instellingen. Een blijvende taak voor ons als Kerkgemeenschap.

Website: https://pcipj23.nl/

E-mail:  houten.pci@pj23.nl

Giften zijn welkom op: NL10RABO0158700023 t.n.v. PCI PJXXIII


houten.pj23.nl | 2021-06-07



Vorige Home Naar Boven