Home Agenda Wie is wie? Contact Links Zoek Verkleinen Vergroten

Profielen > Diaconie - Dienst aan Kerk en Samenleving >

Rouwverwerking

Aandachtsgroep
Vanuit deze groep wordt namens de kerkgemeenschap aandacht geschonken aan parochianen die kort geleden een dierbare hebben verloren. Nabestaanden worden door een van de leden uit deze groep bezocht. Zij bieden namens de geloofsgemeenschap een kaars aan en komen een jaar na de sterfdag van de dierbare het kruisje brengen.

Rouwbrieven
Gedurende twee jaar na het overlijden van hun dierbare zullen directe nabestaanden, die daar prijs op stellen, de zo genoemde brieven ontvangen. Deze zijn bedoeld als een steuntje in de rug bij het door te maken rouwproces.

Zorgteams
De geloofsgemeenschap in Houten kent drie teams van vrijwilligers die speciaal zijn toegerust om mensen die te maken hebben met een moeilijk rouwproces te begeleiden. Het zijn gespreksmaatjes die voor bepaalde tijd contact hebben met de rouwende.
Er zijn drie teams te weten:
Zorgteam rouwverwerking; na verlies van een dierbare
Zorgteam chronisch zieken; na verlies van gezondheid
Zorgteam verliesverwerking; na bijvoorbeeld verlies van werk, verlies door echtscheiding

Natuurlijk kunt u ook persoonlijk met een van de pastores spreken in zake verliesverwerking.

De parochie in haar geheel biedt ook Rouwgroepen aan. Zowel voor volwassenen, kinderen als jongeren worden er jaarlijks ontmoetingsgroepen rondom dit thema georganiseerd.
Meer hierover op de website van de parochie: http://www.pj23.nl/info.php?id=6

Ontmoetingsgroep rouwverwerking Houten

De avonden vinden plaats in de pastorie van de geloofsgemeenschap in Houten

Data:   

donderdag 13 november 2014

donderdag 20 november 2014

donderdag 27 november 2014

donderdag 4 december 2014

donderdag 11 december 2014

Alle avonden beginnen om 19.30 uur en eindigen om 21.30 uur.
De groep wordt begeleid door Rina Kuster en ondergetekende.

Deze uitnodiging is bedoeld voor iedereen die langer dan 6 maanden geleden een dierbare heeft verloren. We denken daarbij bijvoorbeeld aan het verlies van een partner, een kind, een ouder, een vriend(in).
Mocht u na het lezen van deze uitnodiging het gevoel hebben dat een dergelijke ontmoetingsgroep iets voor u kan betekenen, geef u dan op.


Contactpersoon: pastor L. Weijman telefoon 030-6371284   lweijman@kerkmail.nl

houten.pj23.nl | 2014-10-15

Vorige Home Naar Boven