Home Agenda Wie is wie? Contact Links Zoek Verkleinen Vergroten

Steppen en kanoën
Schilderen jongerenkelder
Jongeren >

Jongerenpastoraat

De jeugd in onze parochie

Als de slagzin Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst opgaat, dan gaat het goed met onze geloofsgemeenschap. Jaarlijks doen ongeveer honderd kinderen hun Eerste Heilige Communie en ontvangen zo'n zeventig kinderen het Heilig Vormsel. Bovendien is een flink aantal lid van het kinder- en jongerenkoor.
De jeugd bij de geloofsgemeenschap betrekken en betrokken houden is een geweldige uitdaging, maar gaat bepaald niet van zelf. De jongeren hebben een druk leven, volle agenda's met tal van activiteiten, waarin we een plaatsje zoeken voor onze jongerenactiviteiten. Een paar voorbeelden.
Dit jaar hebben we voor het eerst na een jongerenviering de parochieruimten beschikbaar gesteld aan de jongeren voor een gezellig samenzijn. Ook het volgend seizoen willen we dit blijven doen na elke jongerenviering en zelfs dan een film draaien. De kelder onder de pastorie is het afgelopen jaar geschikt gemaakt als jeugdhonk en wordt dan gebruikt.

Voor de jongeren die hun vormsel hebben gedaan, hebben we in de parochie paus Johannes XXIII een sportieve jongerenmanifestatie georganiseerd. De vormelingen uit de parochie hebben die dag veel sportieve, op samenwerking en gezelligheid gerichte spellen gedaan. Dit willen we ook de volgende jaren herhalen.
Na hun vormsel organiseren we voor de 12 jarige jongeren eens per zes weken een avond onder begeleiding van een paar gastouders. Dat eerste jaar na het vormsel werkt de groep toe naar een survivalweekend. De volgende jaren kiezen de jongeren samen met hun gastouders zelf een thema, waar de avonden op gericht worden. De jongerengroepen hebben zich op deze manier al meermalen ingezet voor een goed doel, dat ze zelf centraal hebben gesteld.

Momenteel hebben we al jaargroepen voor de jongeren vanaf 12 tot 17 jaar. Ook deze groepen komen eens in de zes tot zeven weken bijeen. Soms wordt er een film gedraaid, soms een thema speels uitgewerkt, soms is het alleen maar oergezellig. De jongeren bedenken zelf het programma.

Voor de jongeren van 15 jaar en ouder wordt er elk jaar een reis naar Taizé georganiseerd, een oecumenische kloostergemeenschap in Frankrijk, waar jaarlijks duizenden jongeren naar toe gaan. Ze komen daar om elkaar te ontmoeten, geloofsvragen aan te kaarten en mee te doen met de kerkdiensten. Wie meer wil weten over Taizé, surf naar www.Taize.fr of mail naar pj23taize@gmail.com

En dan is er nog de Paasnachtwake. De laatste jaren is dit meer en meer uitgegroeid tot een geweldig bruisende nacht, waarin veel jongeren deelnemen aan de diverse activiteiten, die de hele nacht door worden gehouden. Ook de gebedsmomenten in die nacht worden samen met de jongeren ingevuld en gehouden.

Kortom, aan activiteiten en plannen geen gebrek, aan vrijwilligers nog wel. Iedereen die de jeugd een warm hart toedraagt, nodig ik van harte uit om aan te schuiven.

E-mail: jopahouten@gmail.com

Kijk ook eens op: Jongeren

houten.pj23.nl | 2014-11-15Vorige Home Naar Boven