Home Agenda Wie is wie? Contact Links Zoek Verkleinen Vergroten

Informatie voor ouders en leerkrachten 2018-2019
Profielen > Catechese, vorming en verkondiging >

Eerste Communievoorbereiding

Communie
Jezus vertelde eens aan zijn leerlingen toen hij brood met hen aan het delen was: "Dit brood is mijn lichaam. Als jullie bij elkaar komen om samen te eten denk dan aan mij en aan wat ik je verteld heb." Dat is heel wat!

Het allerbelangrijkst in het katholieke geloof is het Dank je wel zeggen tegen God en het meedoen met delen van het brood. Elke zondag kun je dit in de mis of in de Woord- en Communieviering meemaken. Er is een moeilijk woord voor: Eucharistie. Het is zo belangrijk, dat er een speciaal feest voor wordt gegeven als je daaraan voor het eerst gaat mee doen. Je Eerste Heilige Communie feest.

Sacrament
In de kerk worden veel moeilijke woorden gebruikt. Dat heb je vast al vaak gemerkt.
Net leerde je al wat eucharistie is. En "eucharistie" dat is zelf weer een Sacrament. Sacrament betekent dat met woorden, tekens en gebaren verteld wordt dat God in je leven aanwezig is.
Als je een sacrament krijgt vertelt dat sacrament jou dat God invloed heeft op jouw leven. Sacramenten zijn een soort van ontmoetingsmomenten met Jezus Christus. En zo"n sacrament drukt ook uit dat God zich intens met jou wil bezighouden. Sacramenten hebben te maken met de manier waarop Jezus met mensen omging. In de katholieke kerk zijn er zeven sacramenten.

Katholieke mensen geloven dat wanneer je een sacrament ontvangt er iets met je gebeurt. Het sacrament doet iets met je, je wordt er anders en beter door. Je gaat helemaal, zoals je bent en je je voelt, binnen in het goddelijke leven.

Kinderen doen mee
Heel veel kinderen die verhalen over Jezus lezen en horen, bijvoorbeeld bij de kinderwoorddienst in de kerk of op school, begrijpen heel goed dat Jezus heel bijzonder was en heel goed voor de mensen. Veel kinderen willen graag op Jezus lijken en zijn voorbeeld volgen. Kinderen willen net als volwassenen een beter mens worden door Jezus na te doen. En mee doen met de gebaren en tekens van de sacramenten willen kinderen dus ook graag!
Door mee te doen met de communie zeg je eigenlijk: Ik wil zijn zoals Jezus en zijn voorbeeld volgen. Ik wil ook delen met andere mensen en net als zij bij God horen.

Als je graag meedoet met het breken en delen van het brood, dan mag dat als je in groep 4 zit.
In onze geloofsgemeenschap zorgt een aantal vrijwilligers ervoor dat je je kunt voorbereiden op dat feest. Die vrijwilligers heten samen de Werkgroep Eerste Heilige Communie.
Samen met het liturgisch beraad zorgt de werkgroep elk jaar dat er een datum worden gereserveerd waarop je je Eerste Heilige Communie kunt doen.
Zij zoeken nog nieuwe leden, lijkt het een van je ouders leuk om mee te helpen, dan zijn zij van harte welkom! Aanmelden kan via het e-mailadres van de werkgroep.

Het project op school bestaat een werkboekje met verhalen en opdrachten. Alle kinderen in de klas doen mee, ook al doen ze niet hun eerste communie. Niet alle scholen starten het project op hetzelfde moment of op dezelfde manier.

Voor de kinderen die op een niet-katholieke school zitten en die ook hun eerste communie willen doen, verzorgt de werkgroep zelf de voorbereiding. De kinderen die met deze groep meedoen, komen dan acht keer op zondagochtend op de pastorie om samen de verhalen te lezen en de opdrachten te maken.

Als we weten wie er allemaal meegaan doen, gaat de werkgroep ook aan de slag met het voorbereiden van alle vieringen in de kerk.
Je viert namelijk niet alleen je eerste communie. Je presenteert jezelf ook in een mooie gezinsviering aan alle mensen in de geloofsgemeenschap. En daarna laat je zien in een voorbereidingsviering dat je bezig bent met het project.
Een pastor komt op school om je van alles te vertellen over de kerk en over geloven. En we organiseren voor de hele klas een speurtocht in de kerk!!
Tot slot zorgen we ervoor dat het er bij al jouw vieringen in de kerk feestelijk uit ziet en dat alles op rolletjes loopt. 

Aanmelden
Kinderen die op een katholieke school zitten krijgen hierover via hun eigen school vanzelf te horen wanneer dat kan. Kinderen uit groep 4 die niet op een R.K. school zitten, kunnen via de link onderaan het formulier vinden. 
U kunt uw kind aanmelden tot 1 december 2018. Onderaan vindt u de link naar het aanmeldformulier.

Voor het schooljaar 2018-2019 is de plechtige viering van de Eerste heilige Communie voor kinderen uit groep 4 op â€¦ .  
Voorafgaand is er nog een Voorbereidingsviering en een Presentatieviering.
Op welke tijd je uiteindelijk je eerste communie doet, hangt af van het aantal communicanten dat zich aanmeldt per school. De verdeling over de vieringen wordt gemaakt door de werkgroep.

Kosten
De voorbereiding van het project kost nogal wat aan spullen. Er zijn ouderavonden, waarbij je ouders en kop koffie krijgen en waar materialen worden gebruikt voor presentaties en workshops. Bij de presentatie- en voorbereidingsviering in de kerk en uiteraard bij de 1e Heilige communieviering worden extra kosten gemaakt voor bijvoorbeeld heel veel bloemversiering in de kerk. En er worden extra materialen ontwikkeld die bij het communieproject horen, er wordt een mooi silhouet van je getekend voor in de kerk en er worden professionele foto"s gemaakt. Om deze kosten te kunnen betalen, vragen we een bijdrage van  20,00 euro.

Nog vragen? Neem dan contact op met de werkgroep Eerste Communie:
Email: eerstehcommunie@gmail.com

Klik hier voor aanmeldformulier Eerste Communie.

houten.pj23.nl | 2018-10-10

Vorige Home Naar Boven