Home Agenda Wie is wie? Contact Links Zoek Verkleinen Vergroten

Levensmomenten >

Uitvaart

Uitvaarten worden binnen onze parochie centraal aangemeld en uitgevoerd door de "pastor van de dag" of een vrijwilliger, die daarvoor is opgeleid.  

Werkwijze
De uitvaartondernemer belt naar het aanmeldadres, het secretariaat van geloofsgemeenschap Houten, om een uitvaart te melden. Dit secretariaat is elke werkdag geopend en buiten openingstijden worden vrijwilligers ingeschakeld om de telefoon aan te nemen. Gedurende 7 dagen per week is het daarmee mogelijk om een uitvaart te melden. Het aanmeldadres kijkt of er in de gewenste kerk ruimte beschikbaar is en neemt contact op met de pastor van de dag of een vrijwilliger. Vervolgens worden datum en tijd bevestigd aan de uitvaartondernemer en geloofsgemeenschap. De contactpersoon in de geloofsgemeenschap regelt vervolgens de lokale zaken, zoals de koren, kosters, avondwake en begraafplaats.

Uitvaartliturgie
Voor het samenstellen van een uitvaartliturgie is een uitgebreid word-document opgesteld. Niet alleen vindt u hierin de volgorde van de liturgie, maar ook een uitgebreid aanbod van gebeden en lezingen. Tevens kunt u gedichten downloaden.

Voor de download van de liturgie, gedichten en liederen zie onder aan de pagina.

De doden begraven...
Een van de zeven werken van barmhartigheid is "de doden begraven". Dit gaat letterlijk over het begraven van dode lichamen; je laat niemand, ook geen dode mens aan de kant van de weg liggen.
Vanuit dat besef van de waardigheid van ieder mensenkind, willen we het afscheid van ieder mens ook waardig doen.
Als kerk hebben we een lange en goede traditie in het waardig afscheid nemen van onze doden. Met zorg worden liederen en woorden uitgekozen, de wens van een overledene wordt gerespecteerd en het is de eer van vrijwilligers en pastores om dat zo goed mogelijk te doen. In de loop van jaren is er een manier gegroeid om op een waardige manier afscheid te nemen. Het is een manier, je hoeft maar even over de grens te gaan om te ervaren hoe divers de omgang met de dood is en het ook anders kan.
Op dit moment is het zo dat pastores, emeriti en vrijwilligers voorgaan in uitvaartvieringen. Iedere dag van de week heeft een lid van het pastoraal team de beschikbaarheid om, als het zich voordoet, een uitvaart te regelen. Het is een hele organisatie om uitvaarten met grote zorg te verrichten. Het komt wel eens voor dat mensen een eucharistieviering willen bij de uitvaart, maar dat dit niet mogelijk is. We hebben één priester in een gebied van 40.000 parochianen en de paar emeriti waar we de beschikking over hebben zijn ook gewoon vrij om ja of nee op een uitvaart te zeggen. Desondanks "eisen" mensen soms de eucharistie op, ook als men er zelf niet zo vertrouwd mee is, maar moeder wel ieder zondag naar de kerk ging.
Wat wij als kerk bieden is een waardige viering, waar het evangelie beleefd en gepredikt wordt. De vorm daarvan, eucharistie, woord- en communieviering of gebedsviering, kun je niet opeisen maar is iets wat samen in gesprek ontstaat met in achtneming van de traditie van onze kerk en de (on)mogelijkheden van het team.  We merken dat de uitvaartvieringen een grote druk zetten op de agenda van het pastoraal team. Gelukkig zijn er ook heel wat kundige vrijwilligers die voorgaan in uitvaartvieringen. Het pastoraal team wil deze vrijwilligers vaker inzetten voor de uitvaarten in onze parochie. Iedere pastor doet graag een uitvaart, omdat je dan raakt aan de kern van het herder-zijn in het gesprek, in het gebed en in de verkondiging. Dat betekent echter dat andere zaken blijven liggen. Er zijn meerdere zaken die in onze parochie gedaan moeten worden. Wij hopen op uw begrip als wij als team andere keuzes (moeten) maken. Waar het ons om gaat is dat een waardig afscheid van onze dierbaren een verantwoordelijkheid is van de hele gemeenschap en niet alleen van het pastoraal team.

houten.pj23.nl | 2017-11-05


Orde Orde van dienst voor een uitvaart definitief 2009.doc
Omnia Omnia 2015b uitvaartliederen.doc
uitvaartgedichten uitvaartgedichten 2009.doc
Vorige Home Naar Boven