Home Agenda Wie is wie? Contact Links Zoek Verkleinen Vergroten

Over ons >

Parochieblad Open Venster

Open Venster

Parochianen van onze geloofsgemeenschap en andere belangstellenden worden door middel van ons parochieblad Open Venster en de Nieuwsbrief op de hoogte gehouden van het wel en wee in onze geloofsgemeenschap. Ons parochieblad verschijnt 7 a 8 keer per jaar.

De redactie bekijkt de kopij en bepaalt wat in Open Venster en wat in de Nieuwsbrief komt. Vervolgens worden Open Venster en de Nieuwsbrief digitaal opgemaakt. Het drukken van Open Venster geschiedt elders. Onze eigen drukkerij drukt ruim 2200 Nieuwsbrieven, waarna een team van vrijwilligers ervoor zorgt dat Open Venster en Nieuwsbrief bij alle parochianen komt.

In Open Venster staan artikelen over de parochie, onze eigen geloofsgemeenschap en uiteraard zijn er artikelen over activiteiten die geweest zijn en nog komen.
In de Nieuwsbrief worden de overledenen herdacht en vindt u de vieringenlijst met intenties en een overzicht van alle koren en werkgroepen en hun contactpersonen.

In maart 2018 is het parochieblad vernieuwd. Klik hier voor een introductiefilm.

E-mailadres: houten.parochieblad@pj23.nl

Helaas is het vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming niet meer mogelijk om Open Venster en Nieuwsbrief op de website te zetten. De parochiebladen kunt u alleen nog in papieren versie en via email ontvangen. Zie hieronder.

In plaats van een papieren exemplaar kunt u Open Venster en de Nieuwsbrief ook per e-mail ontvangen.
Stuur dan een mail naar houten@pj23.nl met vermelding van naam en adres. Uw adres is nodig om in de ledenadministratie aan te geven dat u geen papieren Open Venster en Nieuwsbrief meer wilt ontvangen.

Rooster Open Venster 2019
nr. 1: periode 2 februari t/m 12 april - kopij en intenties inleveren voor 8 januari
nr. 2: periode 13 april t/m 31 mei - kopij en intenties inleveren voor 19 maart
nr. 3: periode 1 juni t/m 12 juli - kopij en intenties inleveren voor 7 mei
nr. 4: periode 13 juli t/m 30 augustus - kopij en intenties inleveren voor 18 juni
nr. 5: periode 31 augustus t/m 18 oktober - kopij en intenties inleveren voor 6 augustus
nr. 6: periode 19 okt. t/m 29 nov. - kopij en intenties inleveren voor 24 september
nr. 7: periode 30 november t/m 31 januari - kopij en intenties inleveren voor 5 november

houten.pj23.nl | 2019-01-16

Vorige Home Naar Boven