Home Agenda Links Zoek Verkleinen Vergroten

Over ons >

Parochieblad Open Venster

Open Venster

Parochianen van onze geloofsgemeenschap en andere belangstellenden worden door middel van ons parochieblad Open Venster en de Nieuwsbrief op de hoogte gehouden van het wel en wee in onze geloofsgemeenschap. Ons parochieblad verschijnt 7 a 8 keer per jaar.

De redactie bekijkt de kopij en bepaalt wat in Open Venster en wat in de Nieuwsbrief komt. Vervolgens worden Open Venster en de Nieuwsbrief digitaal opgemaakt. Het drukken van Open Venster geschiedt elders. Onze eigen drukkerij drukt ruim 2200 Nieuwsbrieven, waarna een team van vrijwilligers ervoor zorgt dat Open Venster en Nieuwsbrief bij alle parochianen komt.

In Open Venster staan artikelen over de parochie, onze eigen geloofsgemeenschap en uiteraard zijn er artikelen over activiteiten die geweest zijn en nog komen.
In de Nieuwsbrief worden de overledenen herdacht en vindt u de vieringenlijst met intenties en een overzicht van alle koren en werkgroepen en hun contactpersonen.

In maart 2018 is het parochieblad vernieuwd. Klik hier voor een introductiefilm.

E-mailadres: houten.parochieblad@pj23.nl

Onderaan de pagina kunt u Open Venster downloaden.
In plaats van een papieren exemplaar kunt u Open Venster en de Nieuwsbrief ook per e-mail ontvangen.
Stuur dan een mail naar houten.ledenadministratie@pj23.nl met vermelding van naam en adres. Uw adres is nodig om in de ledenadministratie aan te geven dat u geen papieren Open Venster en Nieuwsbrief meer wilt ontvangen.

Rooster Open Venster en Nieuwsbrief 2022
nr. 4: periode 9 juli t/m 9 sept. 2022 - kopij en intenties inleveren voor 14 juni 
nr. 5: periode 10 sept. t/m 21 okt. 2022 - kopij en intenties inleveren voor 16 augustus
nr. 6: periode 22 okt. t/m 9 dec. 2022 - kopij en intenties inleveren voor 27 september
nr. 7: periode 10 dec. t/m ... 2023 - kopij en intenties inleveren voor 15 november

houten.pj23.nl | 2022-05-19


Open Open Venster 3 21 mei - 8 juli 2022.pdf
Vorige Home Naar Boven