Home Agenda Wie is wie? Contact Links Zoek Verkleinen Vergroten

Over ons >

Parochieblad Open Venster

Open Venster (tot 1-1-2010 Kerkmozaiek)

Parochianen van onze geloofsgemeenschap en andere belangstellenden worden door middel van ons parochieblad Open Venster op de hoogte gehouden van het wel en wee in onze geloofsgemeenschap . Ons parochieblad verschijnt 7 a 8 keer per jaar.

De redactie zorgt ervoor dat de ingeleverde kopij wordt bewerkt en in de juiste volgorde geplaatst wordt.
Typistes en vormgevers maken het tot een prettig leesbaar geheel.
De drukkerij drukt dan ruim 2600 exemplaren af, waarna een team van vrijwilligers ervoor zorgt dat Open Venster bij alle parochianen komt.

In Open Venster staan artikelen over de parochie, onze eigen geloofsgemeenschap, de overledenen worden herdacht en uiteraard zijn er artikelen over activiteiten die geweest zijn en nog komen. En niet te vergeten: vermelding van de liturgievieringen.

E-mailadres: houten.parochieblad@pj23.nl

In plaats van een papieren exemplaar kunt u Open Venster ook per e-mail ontvangen.
Stuur dan een mail naar houten@pj23.nl met vermelding van naam en adres. Uw adres is nodig om in de ledenadministratie aan te geven dat u geen papieren Open Venster meer wilt ontvangen.

Onderaan de pagina vindt u een download exemplaar en voorgaande nummers en het verschijningsrooster voor 2017.

Rooster Open Venster 2018
nr. 2: periode 17 maart t/m 18 mei - kopij inleveren voor 20 februari
nr. 3: periode 19 mei t/m 29 juni - kopij inleveren voor 24 april
nr. 4: periode 30 juni t/m 31 augustus - kopij inleveren voor 5 juni
nr. 5: periode 1 september t/m 19 oktober - kopij inleveren voor 7 augustus
nr. 6: periode 20 oktober t/m 30 november - kopij inleveren voor 25 september
nr. 7: periode 1 december t/m 1 februari - kopij inleveren voor 6 november

houten.pj23.nl | 2018-02-09


OV OV 1 3 febr - 16 maart 2018 website.pdf
OV OV 7 9 dec 2017 - 2 febr 2018 website.pdf
OV OV 6 28 okt - 8 dec 2017 website.pdf
OV OV 5 16 sept - 27 okt 2017 website.pdf
OV OV 4 8 juli - 15 sept 2017 website.pdf


Vorige Home Naar Boven