Home Agenda Wie is wie? Contact Links Zoek Verkleinen Vergroten

Over ons > Pastoraal team >

Laura de Vries

Pastoraal werkster / profiel Catechese

Loerikseweg 12
3991 AD  Houten
T (030) 637 12 84
E-mail pwldevries@gmail.com

Laura de Vries is per 1 januari 2014 benoemd tot pastoraal werkster in de beide parochies H. Suitbertus en paus Johannes XXIII. Ze is 27 jaar en net afgestudeerd. Laura is voor 0,8 fte benoemd en ze zal als hoofdtaak Catechese krijgen. In de overige tijd zal ze werkzaam zijn op de universiteit.

Beste medegelovigen,
Dankbaar en blij ben ik met mijn benoeming in het Pastoraal Team in deze twee parochies. Deze benoeming was een positieve verrassing voor mij omdat ik al enkele jaren in de West-Betuwe woon. Ik ben de omgeving en haar mensen erg gaan waarderen. Geloofsgemeenschappen leerde ik kennen met hun eigen kracht, kleur en ‘bloei’. Inspirerende initiatieven zag ik, die mensen bij elkaar brengen: van de Kruisweg in Culemborg, de Driekoningenvoettocht en de Suitbertusdag tot aan de speelgoedinzameling tijdens de Advent. Een bijzondere en uitdagende omgeving om in te mogen wonen en werken!

Mijn naam is Laura de Vries. 27 jaar geleden werd ik geboren in het Gelderse Zutphen. Met geloof en kerk kwam ik in aanraking, toen ik op mijn achtste ging zingen in een koor. Ik was ongedoopt, maar gaandeweg raakte het verlangen mij om katholiek te worden. In mijn achttiende levensjaar ontving ik het doopsel en vormsel: een vreugdevol moment, dat ik mij levendig herinner.
Tijdens mijn studie psychologie in Nijmegen nam mijn enthousiasme voor het geloof snel toe. Theologie koos ik als tweede studie. Ik was nieuwsgierig om het menselijke bestaan in verband te brengen met het verhaal van God. Mede door de studies, bedevaarten en vrijwilligerswerk nam geloof in Christus en zijn evangelie een steeds grotere rol in mijn leven in. Mijn gaven wil ik inzetten vanuit, in en voor de ‘familie van God’. Zoals in het lied dat jongeren soms zingen, voelde ik mij geroepen, om te antwoorden: ‘Here I am, Lord’, of in het Nederlands: ‘Ja, hier ben ik!’
Als lid van het Pastoraal Team deel ik een aantal kerntaken met collega-pastores. Daarnaast gaat mijn aandacht uit naar de catechese. Catechese gaat over de vragen naar God, de Kerk en de Bijbel: over hoe je iets kunt uitleggen en begrijpen. Maar het gaat ook over onszelf. Want: wat betekent het, om vandaag de dag katholiek te zijn? Welke uitdaging is het om Jezus na te volgen? Hoe leer ik bidden en waarom lijkt het soms, alsof God zo ver weg is? Deze en talrijke andere ervaringen en vragen hebben een plek in de catechese. Waardevol vind ik het, om met elkaar gelegenheden te creëren om hier mee bezig te zijn. Niet alleen op het niveau van denken, maar ook op dat van ervaren en van doen. Ik luister hierbij graag naar uw ideeën en verwachtingen.
Eén dag in de week blijf ik studeren en werken aan de universiteit, op het gebied van de Bijbelwetenschappen. De Hebreeuwse taal en Israël als ‘heilig land’ zijn passies van mij. Reizen doe ik graag. Dichter bij huis maak ik kilometers op mijn hardloopschoenen. Ontspanning en gezelligheid vind ik in het samenzijn met familie en vrienden. Ook samen zingen vind ik mooi. Ik ervaar dat muziek mensen verbindt.
Een nieuw begin, in twee mooie parochies. Wellicht ontmoeten we elkaar binnenkort. Bij de koffie, zomaar onderweg of op momenten dat we ons katholiek-zijn beleven, verdiepen, vieren.
Tot ziens!
Laura de Vries

houten.pj23.nl | 2015-01-21Vorige Home Naar Boven