Home Agenda Wie is wie? Contact Links Zoek Verkleinen Vergroten

Kinderen >

Jeugd- & Jongerenberaad Parochie Paus Johannes XXIII

Er wordt in onze parochie een scala van activiteiten en leermomenten aangeboden. Vooral voor de volwassenen is er een groot aanbod. Ook voor jongeren zijn er enkele activiteiten. De kinderen blijven echter wat dat betreft een beetje achter. Zo hier en daar is er wel een klein aanbod, maar dat is vooral binnen de liturgie vormgegeven.

 

Voor zowel de kinderen als de jongeren willen we graag een breder en constanter aanbod doen. Voor elk wat wils, dat zou een droom zijn! Het zou een doorlopend aanbod moeten zijn, dat open staat voor alle jongeren en kinderen in onze parochie. Dat aanbod begint bij de kinderen. Het is belangrijk om hen ingebed te houden in de geloofsgemeenschap. De keus tot dopen is ooit door hun ouders genomen. Daarmee zijn de ouders verantwoordelijk voor de geloofsopvoeding. De doop betekent zoveel als - op de weg van Jezus gezet worden - en opgenomen worden in de gemeenschap van mensen die samen die weg willen gaan. De geloofsgemeenschap heeft de kinderen in haar midden opgenomen. Daarmee zeggen we dat niet alleen de ouders verantwoordelijk zijn. Ook de geloofsgemeenschap zal de kinderen, die zij in haar midden heeft verwelkomd, moeten leren wat het gaan van de weg van Jezus in kan houden. Wat het betekent om lid te zijn van deze geloofsgemeenschap; wat die voor hen kan betekenen en wat zij zelf eraan kunnen bijdragen.

 

Datzelfde geldt natuurlijk ook voor onze jongeren. Zij hebben echter ook meer een eigen stem in wat ze wel en niet binnen de geloofsgemeenschap willen betekenen. Het sacrament van het vormsel is een voortzetting van de weg die eens met de doop werd ingeslagen. Een weg waarop de kinderen van toen, nu zelf wat meer de route bepalen. Ook voor hen willen we een aanbod ontwikkelen waardoor zowel lokaal als parochiebreed jongeren actief kunnen deelnemen aan de geloofsgemeenschap.

 

Het pastorale team heeft het idee opgevat om het Jeugd- & Jongerenberaad PJ23 op te richten. Het beraad zal zich de komende tijd gaan bezig houden met het nadenken over en ontwikkelen van een breed aanbod voor kinderen en jongeren, het werven van vrijwilligers en het opzetten van een “eigen” secretariaat. Er wordt zowel gekeken naar lokaal aanbod als ook naar parochiebrede “events”. De uitwerking van dit aanbod zal alleen kans van slagen hebben als er in de diverse geloofsgemeenschappen voldoende vrijwilligers gevonden worden om de activiteiten vorm te geven. En als ouders hun kinderen stimuleren tot deelname aan de activiteiten.

Heeft u ideeën, wilt u wel iets doen voor de jeugd in uw geloofsgemeenschap, dan kunt u dat laten weten aan de contactpersoon uit uw locatie.

Houten:                         Laura van Waas            lauraw88@hotmail.com

Schalkwijk:                   Angelique van Duyn      a.vanduyn@planet.nl

                                    Caroline van Rooijen     caroline_van_rooijen@hotmail.com

’t Goy:                          Corinne Vernooij           w.vernooij@planet.nl

Bunnik:                         Ellen Sterk-Wassink      sterk.wassink@casema.nl

Odijk:                           Vacature          

Werkhoven:                  Jose Dorresteijn           j.dorresteijn@tiscali.nl

Cothen:                         Rian van Kleef              rian@life-spirit.nl

Wijk bij Duurstede:       Vacature

 

Het secretariaat van het Jeugd en Jongerenberaad wordt bemenst door Karin Hulsdouw;

jeugdenjongerenberaadpj23@gmail.com

Vanuit het pastorale team hebben de pastoraal werkers Meike Hettinga en

Lilian Weijman zitting in het beraad.

 

 

houten.pj23.nl | 2013-06-27Vorige Home Naar Boven